Kurzy potápění aneb jak k vodníkovi na návštěvu

 

SEZNAMOVACÍ PONOR - Discovery ponor

Vstupní podmínky

 • Minimální věk je 10 let se souhlasem rodičů.

 • Je třeba předvést pohodové plavání ve vodě.

Náplň kurzu

Tento program poskytuje základní seznámení s potápěčským přístrojem a úvod do přístrojového potápění.

Rozsah kurzu

Doporučená délka výcviku jsou 2 hodiny. Je třeba absolvovat min. jeden ponor za denního světla.

Ukončení kurzu

Absolventi se mohou potápět pod přímým dohledem instruktora a mohou se přihlásit do kurzu OWD (potápění s přístrojem).


DĚTSKÝ KURZ

Vstupní podmínky

 • Minimální věk je 8 let se souhlasem rodičů

 • Je třeba předvést odpovídající plavecké schopnosti.

Náplň kurzu

Cílem kurzu je dát dětem ve věku 8-9 let základní dovednosti přístrojového potápění v kontrolovaném prostředí za přímého dohledu instruktora.

Rozsah kurzu

Předepsaný je min. jeden ponor do max. hloubky 6 m za denního světla.

Ukončení kurzu

Absolventi se mohou přihlásit do kurzu OWD (potápění s přístrojem).


POTAPĚČ ZAČÁTEČNÍK - Open Water Diver

Vstupní podmínky

 • Minimální věk 10 let se souhlasem rodičů

 • Úspěšně zvládnutý vstupní test plaveckých dovedností (plavání 200 m, 10 min. "šlapání" vody).

Náplň kurzu

OWD kurz je základní výcvikový stupeň, kde student získá potřebné znalosti pro bezpečné potápění ve volné vodě bez přímého dohledu instruktora.

Rozsah kurzu

Doporučená délka kurzu je 20 hodin. Studenti musí uskutečnit 4 ponory ve volné vodě o délce min. 20 minut do hloubky od 6 do 18 metrů za denního světla.

Ukončení kurzu

Absolventi kurzu se mohou potápět ve volné vodě v podmínkách obdobných výcviku a mohou se účastnit programu AOWD (zkušený potápěč). Studenti ve věku 10-14 let obdrží omezenou certifikaci Junior Open Water Scuba Diver opravňující je potápět se pouze za doprovodu rodičů nebo oprávněného potápěče.


POKROČILÝ POTÁPĚČ – Advanced Open Water Diver

Vstupní podmínky

 • Absolvování kurzu OWD

 • 25 ponorů ve volné vodě 

 • 4 specializace

Náplň kurzu

Tento program byl vytvořen tak, aby vznikali opravdu "zkušení potápěči" a je určen k rozšiřování a upevňování znalostí a dovedností potřebných pro bezpečné potápění v různých podmínkách.

Rozsah kurzu

Program vyžaduje od OWD potápěče, aby úspěšně absolvoval čtyři specializační kurzy – termíny dle dohody (viz kalendář a kontakty) a měl zapsáno nejméně 25 ponorů.

Ukončení kurzu

Po splnění výše uvedených podmínek obdrží potápěč kvalifikaci AOWD, může se přihlásit do kurzu RD (potápěč záchranář) a účastnit se programu Master Scuba Diver.


POTÁPĚČ ZÁCHRANÁŘ – Rescue Diver

Vstupní podmínky

 • Minimální věk 18 let nebo 15 let se souhlasem rodičů

 • absolvování kurzu OWD

 • 40 ponorů ve volné vodě nebo kvalifikace AOWD,

 • absolvování kurzu první pomoci (např. CPR1st nebo CPROX1st AED).

Náplň kurzu

Kurz poskytuje základní dovednosti a znalosti pro řešení krizových situací a záchranu potápěče na hladině i pod vodou.

Rozsah kurzu

Doporučený počet výcvikových hodin je 12, z toho by mělo 8 proběhnout ve volné vodě

Ukončení kurzu

Po úspěšném absolvování kurzu mohou absolventi provádět záchranu ohrožených potápěčů, pomáhat a poskytovat potřebnou první pomoc, zapsat se do kurzu Divemaster a účastnit se programu Master Diver.


ZKUŠENÝ POTÁPĚČ – Master Scuba Diver

Vstupní podmínky

 • Absolvování kurzu AOWD

 •  50 ponorů ve volné vodě

 •  8 specializací.

Náplň kurzu

Tento program je navržen pro rozvoj skutečných "mistrů potápěčů".

Rozsah kurzu

Program vyžaduje od AOWD potápěče, aby úspěšně absolvoval další čtyři specializační kurzy a měl zapsáno celkem nejméně 50 ponorů.

Ukončení kurzu

Po splnění výše uvedených podmínek obdrží potápěč kvalifikaci Master Scuba Diver, která je nejvyšší možnou neprofesiální kvalifikací SDI.


DIVEMASTER - (první profesionální kvalifikace)

Vstupní podmínky

 • Minimální věk 18.

 • Musí mít kvalifikaci AOWD, Rescue Diver, absolvování kurzu první pomoci (např. CPR1st. nebo CPROX1st. AED)

 • min. 40 zapsaných ponorů

 • platnou potápěčskou prohlídku.

Náplň kurzu

Kurz pro divemastra poskytne potřebné znalosti pro vedení skupiny certifikovaných potápěčů ve vodním prostředí. Student musí provést nejméně pět instruktáží a hodnocení ponoru, předvést přípravu, plánování a řízení potápění při potápěčských činnostech.

Rozsah kurzu

Délka kurzu je min. 40 hodin a nejméně 4 ponory v různých podmínkách.

Ukončení kurzu

Certifikaci uděluje vedení TDI/SDI.

 

Absolventi mohou asistovat instruktorům při výcviku. Mohou řídit a dohlížet na ponory certifikovaných potápěčů.


SPECIALIZAČNÍ KURZY

 • Potápění z lodi

 • Potápění v suchém obleku

 • Podvodní navigace

 • Potápění za snížené viditelnosti

 • Hloubkové potápění

 • Potápění pod ledem

 • Potápěč s NITROX

 • První pomoc – CPR 1st.

 • První pomoc – CPROX

www.tdisdi.cz          www.tdisdi.com

Máte-li nějaký dotaz, či se chcete si chcete u nás udělat potápěčský kurz,

kontaktujte Zdeňka na telefonu: 602 433 451 nebo na e-mail: z.miller@volny.cz 

www.lomjesenny.cz