Lom Jesenný, Diving s.r.o. - potápěčská základna

Diving s.r.o.

Lom Jesenný

    5-star SDI/TDI Dive Center #1002406

 

pořádá ve dnech 16. až 17. září 2011
ve vlastní lokalitě - LOM JESENNÝ

 

11.ročník fotosoutěže

 

JESENSKÝ RAK

 

 

Průběh fotosoutěže:
prezentace pátek 16.9.2011 v 18.00, ev. v sobotu
soutěž sobota 17.9.2011 od 10.00 do 11.30
vyhlášení sobota 17.9.2011 ve 20.00


Doprovodný program:
pátek večeře (cena 90,- Kč)
sobota snídaně (cena 60,- Kč)
večeře (cena 250,- Kč) – grilované sele, zeleninové saláty formou švédského stolu
neděle snídaně (cena 60,- Kč)
dopitná a dojedná z grilování

 

 

V průběhu fotosoutěže prezentace účastníků či ostatních potápěčů formou výstavky prací či výkonů,

ukázky z cest do zajímavých potápěčských lokalit (video), apod.
K dispozici průběžně bar, občerstvení.
Možnosti ubytování:
V místě (cena 30,- Kč, nutno vlastní spacák a karimatku),
popř. v naší chatce, info Slávek 602 18 00 20
ev. penziony v okolí (v obci)

pro nesoutěžící možno:
• návštěva Bozkovských jeskyní (3 km)
• výlety na kolech po okolí
• liberecký Babylon (vodní svět), apod.
• exkurze na vodní elektrárnu, spojenou s ukázkou prací sklárny
 

 

Soutěžní kategorie a technické podmínky:

Digitální fotografie
Každý soutěžící může pod vodou naexponovat libovolné množství snímků, které může před odevzdáním porotě libovolným způsobem (dle možností fotoaparátu či počítače) upravit. Soutěžící předá porotě 3 vybrané snímky dohodnu-tým způsobem tak, aby porota mohla soutěžní snímky posoudit. K dispozici je PC, monitor 19“ a čtečka 12ti typů karet s rozhraním USB, přesto je doporučen vlastní počítač. Před zahájením úprav, tj. bezprostředně po ukončení ponoru, musí být nasnímané snímky staženy do PC pořadatele.

Typ záběrů:
Porota bude hodnotit pouze záběry z přirozeného podvodního prostředí s důrazem na původní přírodu, její zvláštnosti a souvislosti. Minimálně dvě třetiny plochy výsledného záběru musí být pod vodou, na snímku by neměl být dominantní jiný než přírodní prvek, popř. tvor, může jím být ale i člověk ve spojitosti s podvodní scenérií.

Místo konání:
Místem konání je lom Jesenný (potápěčská základna), soutěžící mohou dle svého uvážení a přírodních podmínek využít i blízké lomy v okolí (Jílové, apod.), ale i zákoutí blízké řeky Kamenice či vymezenou část náhonu elektrárny Zd. Petra. (firma SkloPetr).

Porota:
Porota bude tříčlenná, jmenovaná pořadatelem, hodnocení bude probíhat anonymně. Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.

Ceny:
• hlavní cena pro absolutního vítěze + putovní rak
• 1. - 3. cena v každé kategorii
• počet kategorií určí pořadatel před zahájením
 


Avízo o účasti je vhodné sdělit v týdnu od 12.9.2011, zároveň s přihláškou na ubytování a celkového počtu osob (včetně doprovodu) - e-mailem z.miller@volny.cz , popř. 602 433 451 a 602 180 020

Účastnický poplatek je 300,- Kč a je splatný při prezentaci v hotovosti.
 

 

 

 

Naše potápěčská základna poskytuje dokonalé zázemí a servis pro potápění. Samozřejmostí je převlékárna, sprcha s teplou vodou, toalety, teplo v klubovně, dobré jídlo a výborná parta a do vody  je to jen několik desítek metrů.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu

 

Slávek, Zdeněk a vodník Jeseňák

 

Více informací, aktuální stav lokality Lom Jesenný a spoustu fotografií najdete na našem webu  www.lomjesenny.cz