Divemaster - (první profesionální kvalifikace)

Vstupní podmínky

Minimální věk 18.

Musí mít kvalifikaci AOWD, Rescue Diver, absolvování kurzu první pomoci (např. CPR1st. nebo CPROX1st. AED)

min. 40 zapsaných ponorů

platnou potápěčskou prohlídku.

Náplň kurzu

Kurz pro divemastra poskytne potřebné znalosti pro vedení skupiny certifikovaných potápěčů ve vodním prostředí. Student musí provést nejméně pět instruktáží a hodnocení ponoru, předvést přípravu, plánování a řízení potápění při potápěčských činnostech.

Rozsah kurzu

Délka kurzu je min. 40 hodin a nejméně 4 ponory v různých podmínkách.

Ukončení kurzu

Certifikaci uděluje vedení TDI/SDI.

Absolventi mohou asistovat instruktorům při výcviku. Mohou řídit a dohlížet na ponory certifikovaných potápěčů.

Máte-li nějaký dotaz, či se chcete si chcete u nás udělat potápěčský kurz, kontaktujte Zdeňka na telefonu: +420 602 433 451 nebo na e-mail: z.miller@volny.cz

Aktuální stav vody

1.10.2019
 

 10°C
 

  12°C


2-3 m

 

 

English French German Italian Portuguese Russian Spanish